Библиотека

Библиотека Економског факултета у Брчком основана је 1976. године на темељима библиотеке Више економско-комерцијалне школе. Намијењена је потребама научног и образовног рада.

Највећи број књига и публикација је из области: рачуноводства, финансија, основа економије, макроекономије, маркетинга, менаџмента, статистике, математике, информатике и других области које се изучавају на Факултету. Библиотека посједује у свом књижном фонду и стручне публикације на страним језицима, као и књиге из филозофије. У библиотеци се чувају: дипломски и магистарски радови, докторати, као и некњижни библиотечки материјал. На располагању за рад су и лексикони, енциклопедије и рјечници. Такође, у саставу библиотечког фонда су и периодичне публикације (часописи, зборници, годишњаци).

Запослен је један библиотекар. У просторијама библиотеке је рачунар са инсталираним Winisis – Библио програмом за библиотечко пословање, и комплетан библиотечки фонд је евидентиран у електронској бази података. Корисници библиотеке су студенти Факултета и наставно особље. Слободан је приступ полицама гдје су смјештене књиге и остале публикације.

У склопу библиотеке налази се читаоница са 35 читаоничких мјеста, у којој је рачунар са приступом Интернету. Књиге и остале публикације могу се добити на коришћење само у читаоници уз индекс или личну карту.

Рад са корисницима:

(понедељак – петак) 7:00 – 15:00 часова
(пауза)  9:30 – 10:00 часова