Контакт

Адреса факултета

Студентска 11, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Контакти

Централа 049 234 931

 

СЛУЖБЕ/ПРОФЕСОРИ/
АСИСТЕНТИ

КАБИНЕТ

ЛОКАЛ

ДИРЕКТАН
БРОЈ

ФАКС

e-mail

Декан – Др Срђан Лалић

 

103

234-900
234-902

 

srdjan.lalic.efb@gmail.com

Продекан за наставу -

 

 

 

 

 

Продекан за НИР – Др Лазар Радовановић

117

115

233-070

 

lazar.radovanovic.efb@gmail.com

Секретар Факултета – Николина Гушић

1

111

234-940
234-941

234-942

sekretarijat.efbrcko@gmail.com

Студентска служба – Александра Томић

3

102

 

234-921

 

234-922

 

studentska.efb@gmail.com

Студентска служба – Љубиша Мијић

4

102

234-920

Референт за набавку – Каменка Вујновић Ристанић

6

107

234-930

 

nabavka.efb@gmail.com

Виши стручни сарадник за финансијско –рачуноводствене послове -  Драгана Божић

 

5

 

 

 

234-910

 

234-912

 

racunovodstvo.efb@gmail.com

Референт за књиговодствене послове – Стана Радовановић

Оператер на рачунарима и одржавању web странице – Горан Достанић

119

220

 

 

 

weburednik.efb@gmail.com

Библиотека – Наталија Лакић

 

110

 

 

biblioteka.efb@gmail.com

Портирница – Божана Ђорђевић

 

101

 

 

 

Централа

 

 

234-931

 

 

ССЕФБ

7

116

 

 

 

Служба одржавања

8

224

 

 

 

Др Стеван Стевић

116

113

 

 

stevan.stevic.efb@gmail.com

Др Хамид Алибашић

110

117

 

 

hamid.alibasic.efb@gmail.com

Др Љубомир Трифуновић

106

108

 

 

ljubomir.trifunovic.efb@gmail.com

Др Момчило Пољић

112

119

 

 

momcilo.poljic.efb@gmail.com

Др Лазар Радовановић

117

115

233-070

 

lazar.radovanovic.efb@gmail.com

Др Теодор Петровић

105

120

 

 

teodor.petrovic.efb@gmail.com

Др Нермина Побрић

102

219

 

 

nermina.pobric.efb@gmail.com

Др Цвико Јекић

101

123

 

 

cviko.jekic.efb@gmail.com

Др Амира Побрић

103

223

 

 

amira.pobric.efb@gmail.com

Др Лејла Терзић

107

222

 

 

lejla.terzic.efb@gmail.com

Др Рената Лучић

104

109

 

 

renata.lucic.efb@gmail.com

Мр Василијана Мирковић

109

217

 

 

vasilijana.mirkovic.efb@gmail.com

Мр Љиљана Танасић

111

122

 

 

ljiljana.tanasic.efb@gmail.com

Мр Сњежана Зарић

113

221

 

 

snjezana.zaric.efb@gmail.com

Мр Лидија Митрашевић

115

118

 

 

lidija.mitrasevic.efb@gmail.com

Мр Бојан Међедовић

114

 

 

 

bojan.medjedovic.efb@gmail.com

Мр Дејан Тешић

112

119

 

 

dejan.tesic.efb@gmail.com

Мр Миодраг Перановић

118

114

 

 

miodrag.peranovic.efb@gmail.com

СПОЉНИ САРАДНИЦИ

Др Зехра Нуркановић

 

 

 

 

zehra.nurkanovic@untz.ba

Др Бранко Крсмановић

 

 

 

 

krsmanovic.br@gmail.com

Др Рајко Радовић

 

 

 

 

rajkor@telrad.net

Др Миладин Јовичић

 

 

 

 

miladinjovicic@yahoo.com

Др Јелена Дамјановић

 

 

 

 

jelenadamjanovic83@gmail.com

Др Весна Петровић

 

 

 

 

vesna.petrovic@fpe.unssa.rs.ba

Др Ново Плакаловић

 

 

 

 

novoplakalovic@gmail.com

Др Драго Вуковић

 

 

 

 

dragovukovic55@gmail.com

Др Ненад Лалић

 

 

 

 

nenad.lalic@yahoo.com

Др Раде Станкић

 

 

 

 

rstankic@ekof.bg.ac.rs

Др Радмила Јаблан Стефановић

 

 

 

 

rasty@ekof.bg.ac.rs

Др Александар Грубор

 

 

 

 

agrubor@ef.uns.ac.rs

Др Туњо Перић

 

 

 

 

tperic@efzg.hr

Мр Милијана Миловановић

 

 

 

 

milijanamilovanovic21@gmail.com