Мастер студиј - резултати испита / колоквијума
09.02.2018. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
09.02.2018. БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
01.02.2018. СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ
26.01.2017. СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО