Др Момчило Пољић
Подаци о наставнику
Звање: ванредни професор
Предмети: Међународни маркетинг, Менаџмент људских ресурса, Тржишно комуницирање, Стратегијски маркетинг
Кабинет: I спрат, кабинет бр. 103
Вријеме пријема: уторак 10-12 часова
Број телефона: 049/234-931, локал 223
E-mail: momcilo.poljic.efb@gmail.com

Biografija

Dr Momčilo Poljić rođen je u Koretašima, opština Lopare, BiH. Osnovnu školu završio je u Koretašima i Čeliću, gimnaziju u Loparama, a ekonomski fakultet u Brčkom. Nakon diplomiranja zaposlio se u RO „Konjuh” Živinice OOUR šumarstvo "Majevica" Lopare na poslovima plansko–analitičke i računovodstveno–finansijske službe. Studirao je na poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je odbranio magistarsku tezu pod naslovom "Marketing proizvođača tekstila na svetskom tržištu".

Od oktobra 1997. zaposlio se na Ekonomskom fakultetu u Brčkom u zvanju višeg asistenta na nastavnim predmetima Ekonomika preduzeća, Marketing i Međunarodni marketing.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Marketing u funkciji internacionalizacije poslovanja malih i srednjih preduzeća" odbranio je 13. maja 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Vijeće Ekonomskog fakulteta u Brčkom izabralo ga je u zvanje docenta na predmetu Međunarodni marketing na kojem izvodi nastavu od novembra 2002. godine. Od oktobra 2003. izvodi nastavu i na nastavnom predmetu Menadžment ljudskih resursa.

U maju 2008. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu na naučnu oblast Menadžment i Marketing.

Trenutno pored nastave na Ekonomskom fakultetu u Brčkom i fakultetu Poslovne ekonomije u Bijeljini na nastavnim predmetima Međunarodni marketing, Ponašanje potrošača i Menadžment ljudskih resursa obavlja poslove prodekana za nastavu i studentska pitanja.

Objavio je dvije knjige, 4 studije i 25 naučnih i stručnih radova.

Važniji radovi

1. Marketing u međunarodnom smol biznisu, knjiga, Ekonomski fakultet, Brčko, 2004.
2. Istraživanje tržišta primjenom Markovljevog procesa, Ekonomika broj 6 – 8, Beograd, 1998.
3. Preduzetničko - menadžerske strategije primerene poslovnim bankama, Trendovi u strategiji marketinga u poslovnim bankama, Zbornik radova, Bijeljina, novembar 1999.
4. Kriterijumi za klasifikaciju preduzeća po veličini, Studija Biznis rejting 500 Republika Srpska, Globmark BR, Beograd, Ekonomski fakultet Banja Luka, Ekonomski fakultet Brčko, 1999.
5. Državna podrška afirmaciji small business-a, Studija Biznis rejting 500 Republika Srpska, Globmark BR, Beograd, Ekonomski fakultet Banja Luka, Ekonomski fakultet Brčko, 2000.
6. Determinante uključivanja preduzeća u međunarodne marketing aktivnosti, Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Brčko, decembar 2001.
7. Modaliteti uključivanja preduzeća Republike Srpske u svjetske privredne tokove, Acta Economica 2, Banja Luka, 2003.
8. Globalni odnosi na svjetskom tržištu, Preduzetnik 5-6, Banja Luka, 2004.
9. Sistem zarada u funkciji razvoja zemalja u tranziciji, Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Brčko, 2004.