Послиједипломски студиј - обавјештења
29.12.2017. Одбрана магистарског рада кандидата Јелене Касавице
26.12.2017. Комисија за постдипломске студије и декан Економског факултета Брчко објављују јавну одбрану магистарског рада кандидата Јелене Касавица под називом ''Транзиција у земљама Југоисточне Европе са освртом на Босну и Херцеговину''. Јавна одбрана ће се одржати дана 29.12.2017. године са почетком у 12:00 часова у сали за сједнице Економског факултета Брчко.
08.12.2017. Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко, усвојен је извјештај Комисије о оцјени магистарског рада: „Транзиција у земљама Југоисточне Европе са освртом на Босну и Херцеговину“ кандидата Јелене Касавице Примјерак рада стављен је на увид јавности и налази се у библиотеци Економског факултета Брчко почевши од 08.12.2017. године. Сви заинтересовани могу извршити јавни увид у рад у року од 15 дана, сваким радним даном у времену од 7:00 до 15:00 часова. - извјештај