17.04.2014. Neradni dan na Fakultetu
17.04.2014. Poziv za promociju diploma - prvi ciklus studija - primjer uplatnice
17.04.2014. Poziv za promociju diploma - drugi ciklus studija - primjer uplatnice
17.04.2014. Poziv za promociju diploma - stari program PDS - primjer uplatnice
02.04.2014. SBERBANK a.d. Banja Luka - virtuelna Banka, poziv studentima
19.03.2014. Poziv za slanje radova za Zbornik - uputstvo za pripremu članka
19.03.2014.

Komisija za postdiplomske studije i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuju javnu odbranu doktorske disertacije kandidata: Mr Gospe Radovanović, pod nazivom „KAPITALNO INVESTIRANJE U TERMOELEKTRANE BOSNE I HERCEGOVINE“. Javna odbrana će se održati dana 21.03.2014. godine u 12 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.

23.12.2013. FINANSIJSKA KARTICA - INFO KIOSK

 

 

ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO

Broj 7, 2013

Izdanje 2011. - Međunarodni naučni skup