24.11.2014. SEKRETARIJAT - obavještenje
22.10.2014. STUDENTSKA SLUŽBA - upis i obnova - krajnji termin
22.10.2014. STUDENTSKA SLUŽBA - odluka o prenosu dva ispita
08.10.2014. Konkurs za međunarodnu razmjenu studenata
07.10.2014. UIS - odluka o visini školarine
22.09.2014. STUDENTSKA SLUŽBA - novi žiro račun
05.09.2014.

Projekat „Podrška Brčko distriktu BiH u procesu evropskih integracija“

06.05.2014.

Poziv Studentske unije Ekonomskog fakulteta iz Varšave - dokument 1 - dokument 2

02.04.2014. SBERBANK a.d. Banja Luka - virtuelna Banka, poziv studentima
19.03.2014. Poziv za slanje radova za Zbornik - uputstvo za pripremu članka
23.12.2013. FINANSIJSKA KARTICA - INFO KIOSK

 

ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO

Broj 8, 2014

 

Broj 7, 2013

 

Izdanje 2011. - Međunarodni naučni skup