Osnovni studij - rezultati ispita / kolokvijuma
19.02.2017. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
14.02.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
13.02.2018. STATISTIKA
13.02.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
09.02.2018. MATEMATIKA
09.02.2018. RAČUNOVODSTVO
09.02.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
09.02.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
08.02.2018. ENGLESKI JEZIK
07.02.2018. OSNOVI EKONOMIJE
01.02.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
01.02.2018. MARKETING USLUGA
30.01.2017. STATISTIKA
30.01.2017. EKONOMSKA STATISTIKA
29.01.2017. MATEMATIKA
26.01.2017. STATISTIKA
26.01.2017. EKONOMSKA STATISTIKA
26.01.2017. RAČUNOVODSTVO
26.01.2017. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
26.01.2017. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
26.01.2018. STATISTIKA
25.01.2018. ENGLESKI JEZIK
24.01.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
24.01.2018. OSNOVI EKONOMIJE
23.01.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
19.01.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
19.01.2018. RAČUNOVODSTVO
19.01.2018. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
19.01.2018. MARKETING USLUGA
19.01.2018. MEĐUNARODNI MARKETING
18.01.2018. MARKETING
18.01.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
18.01.2018. MENADŽMENT
16.01.2018. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
16.01.2018. OSNOVI EKONOMIJE
15.01.2018. MAKROEKONOMIJA
29.12.2017. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
29.12.2017. PROJEKTNI MENADŽMENT
29.12.2017. FISKALNA EKONOMIJA
28.12.2017. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
27.12.2017. MARKETING USLUGA
21.12.2017. ENGLESKI JEZIK
18.12.2017. MEĐUNARODNI MARKETING
15.12.2017. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
15.12.2017. MAKROEKONOMIJA
15.12.2017. ELEKTRONSKO POSLOVANJE