Poslijediplomski studij - obavještenja
29.12.2017. Odbrana magistarskog rada kandidata Jelene Kasavice
26.12.2017. Komisija za postdiplomske studije i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuju javnu odbranu magistarskog rada kandidata Jelene Kasavica pod nazivom ''Tranzicija u zemljama Jugoistočne Evrope sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu''. Javna odbrana će se održati dana 29.12.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.
08.12.2017. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojen je izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada: „Tranzicija u zemljama Jugoistočne Evrope sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ kandidata Jelene Kasavice Primjerak rada stavljen je na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci Ekonomskog fakulteta Brčko počevši od 08.12.2017. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u rad u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova. - izvještaj