Za buduće studente

Upis na Fakultet u školskoj 2013/2014. godini

Konkurs za upis i uslovi upisa će se objaviti za Univerzitet u Republici Srpskoj u Službenom glasniku Republike Srpske i dnevnoj štampi.

Detaljnije - informator